ยินดีต้นรับเข้าสู่โลกของเรา โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าเรียนรู้ ท่องโลกไปกับครูไอย์ในวิชาวิทยาศาสตร์